Secure Site OV

Digicert เป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้มากที่สุดและสูงสุดสำหรับการรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์ เป็นเป็นแบรนด์ที่มียอดขาย SSL มากที่สุดในโลก ทำให้คุณสามารถวางใจได้ในการเลือกใช้ SSL ของ Digicert

Digicert Secure Site เป็น SSL ประเภท Organization Validation (OV) มีการตรวจสอบองค์กรก่อนออก Certificate จะมีชื่อองค์กรแสดงในรายละเอียดของ Certificate ทำให้ลูกค้าคุณมั่นใจถึงความปลอดภัยในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

Digicert Secure Site เหมาะสำหรับเว็บไซต์องค์กร และเว็บอีคอมเมิร์ซ หากท่านต้องการปกป้องหลายเว็บไซต์ โดยใช้ Certificate เดียวกัน Digicert Secure Site สามารถสั่งซื้อแบบ SAN ได้ช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อ Certificate หลายใบ

ข้อมูลเพิ่มเติม


Validation : Organization Validation Secure sub-domains : NO
Warranty : $1,750,000 Business name in browser : NO
Issuance time : 2-4 Days Support for SAN (UC) : YES
Free Reissue : YES Unlimited server license : YES
Malware Scanning : YES Secures both with/without WWW : YES

SAN

1 Domain ฿10,000 250
Domain included in the standard package. Price per each additional domain name per year. Maximum additional domain names.

ราคาค่าบริการ


1 ปี

฿ 13,000

ขอใบเสนอราคา

2 ปี

฿ 22,800

ขอใบเสนอราคา