WildCard - Digicert Wildcard

Digicert Wildcard SSL เป็นใบรับรอง SSL ประเภท Organization Validation (OV) ที่เป็น Wildcard ปกป้องโดเมนหลักและโดเมนย่อย ของคุณในใบรับรองเดียว (*.yourdomain.com) Digicert มีขั้นตอนการตรวจสอบองค์กรที่ค่อนข้างรวดเร็ว ทำให้สามารถออก Certificate ได้รวดเร็ว อีกทั้งยังได้รับการป้องกันในระดับสูงสุด

Digicert Wildcard SSL เหมาะสำหรับเว็บไซต์องค์กร และเว็บอีคอมเมิร์ซ ปกป้องโดเมนหลักและโดเมนย่อยของคุณ โดยใช้บรับรองร่วมกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม


Validation : Organization Validation Secure sub-domains : YES
Warranty : $1,250,000 Business name in browser : NO
Issuance time : 1-2 Days Support for SAN (UC) : NO
Free Reissue : YES Unlimited server license : YES
Malware Scanning : NO Secures both with/without WWW : YES

ราคาค่าบริการ


1 ปี

฿ 23,900

ขอใบเสนอราคา

2 ปี

฿ 45,500

ขอใบเสนอราคา