Entrust UC Multi-Domain

Entrust UC Multi-Domain เพิ่มการป้องป้องสำหรับหลายโดเมน ซับโดเมน และ Hostname โดยใช้ Certificate เดียว เพื่อประหยัดเวลาในการติดตั้งและประหยัดเงินทุน ไม่ต้องซื้อหลาย Cetificate และสามารถรองรับได้สูงสุดถึง 250 โดเมน (เริ่มต้นที่ 4 โดเมนในนราคาเริ่มต้นที่สั่งซื้อ)

 

หมายเหตุ: Secures both with/without WWW เฉพาะโดเมนหลัก (Common Name)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม


Validation : Organization Validation Secure sub-domains : NO
Warranty : $100,000 Business name in browser : NO
Issuance time : 2-4 Days Support for SAN (UC) : YES
Free Reissue : YES Unlimited server license : YES
Malware Scanning : NO Secures both with/without WWW : NO

SAN

4 Domains ฿2,200 250
Domain included in the standard package. Price per each additional domain name per year. Maximum additional domain names.

ราคาค่าบริการ


1 ปี

฿ 14,900

ขอใบเสนอราคา

2 ปี

฿ 26,100

ขอใบเสนอราคา