Symantec Secure Site

Symantec เป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้มากที่สุดและสูงสุดสำหรับการรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์ เป็นเป็นแบรนด์ที่มียอดขาย SSL มากที่สุดในโลก ทำให้คุณสามารถวางใจได้ในการเลือกใช้ SSL ของ Symantec

Symantec Secure Site เป็น SSL ประเภท Organization Validation (OV) มีการตรวจสอบองค์กรก่อนออก Certificate จะมีชื่อองค์กรแสดงในรายละเอียดของ Certificate ทำให้ลูกค้าคุณมั่นใจถึงความปลอดภัยในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

Symantec Secure Site เหมาะสำหรับเว็บไซต์องค์กร และเว็บอีคอมเมิร์ซ หากท่านต้องการปกป้องหลายเว็บไซต์ โดยใช้ Certificate เดียวกัน Symantec Secure Site สามารถสั่งซื้อแบบ SAN ได้ช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อ Certificate หลายใบ

ข้อมูลเพิ่มเติม


Validation : Organization Validation Secure sub-domains : NO
Warranty : $1,500,000 Green Address Bar : NO
Issuance time : 2-4 Days Support for SAN (UC) : YES
Free Reissue : YES Unlimited server license : NO
Malware Scanning : YES Secures both with/without WWW : YES

SAN

1 Domain ฿10,000 99
Domain included in the standard package. Price per each additional domain name per year. Maximum additional domain names.

ราคาค่าบริการ