รายนามลูกค้า

ชื่อลูกค้า

ประเภท SSL

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

Symantec Secure Site Pro

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

Thawte SSL Web Server Certificate

บริษัท เคทีบีลิสชิ่ง จำกัด

Thawte SSL123 Certificate

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

Symantec Secure Site Pro with EV

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี(ประเทศไทย) จำกัด

Comodo InstantSSL Certificate

ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

Thawte SSL123 Certificate

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Symantec Secure Site Pro

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด

Symantec Secure Site

Asia International Insurance Co., Ltd.

Thawte SSL Web Server Certificate

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Comodo InstantSSL Certificate

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Symantec Secure Site Pro

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Digicert UC/SAN

ITSC, ChiangMai University

Symantec Secure Site

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Thawte SSL123 Certificate

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

Symantec Secure Site

มหาวิทยาลัยพะเยา

RapidSSL Wildcard

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

RapidSSL

โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน

RapidSSL

British International School, Phuket

Symantec Secure Site Pro

กองทุนบำเหน็ตบำนาญข้าราชการ

RapidSSL

กรมสรรพากร

Symantec Secure Site Pro

กรมที่ดิน

Comodo EV

National Cancer Institute ( สถาบันมะเร็งแห่งชาติ )

Thawte SSL123 Certificate

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

RapidSSL

ศูนย์ความเป็นเลิศทางสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสาธารณสุข

Thawte SSL123 Certificate

National Center for Genetic Engineering and Biotechnology

Thawte Wildcard Certificate

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด

RapidSSL

บริษัท เอ็ฟฟิเชียนท์ อิงลิช เซอร์วิสเซส จำกัด

RapidSSL

Bangchak Petroleum Public Co.,Ltd.

Digicert Wildcard Plus

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด(มหาชน)

Thawte SSL Web Server Certificate

Thai Smart Card Co.,Ltd.

RapidSSL

บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)

RapidSSL

PTT ICT Company Limited

Digicert UC/SAN

CAT Telecom Public Co.,Ltd.

RapidSSL

Teleinfomedia Public Companyh Limited

Symantec Secure Site