Digicert Secure Site OV - Wildcard

Digicert เป็นแบรนด์ทางเลือกที่มีประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้มากที่สุดและสูงสุดสำหรับการรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์ เป็นแบรนด์ที่มียอดขาย SSL มากที่สุดในโลก ทำให้คุณสามารถวางใจได้ในการเลือกใช้ SSL ของ Digicert

Digicert Secure Site Wildcard เป็นใบรับรอง SSL ประเภท Organization Validation (OV) ที่เป็น Wildcard ปกป้องโดเมนหลักและโดเมนย่อยลำดับที่ 1 ของคุณในใบรับรองเดียว (*.yourdomain.com) มีการตรวจสอบองค์กรก่อนออก Certificate จะมีชื่อองค์กรแสดงในรายละเอียดของ Certificate ทำให้ลูกค้าคุณมั่นใจถึงความปลอดภัยในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

Digicert Secure Site Wildcard เหมาะสำหรับเว็บไซต์องค์กร และเว็บอีคอมเมิร์ซ ปกป้องโดเมนหลักและโดเมนย่อยของคุณ

:.

  ข้อมูลเพิ่มเติม


  Validation : Organization Validation Secure sub-domains : YES
  Warranty : $1,750,000 Business name in browser : NO
  Issuance time : 2-4 Days Support for SAN (UC) : NO
  Free Reissue : YES Unlimited server license : YES
  Malware Scanning : YES Secures both with/without WWW : YES

  ราคาค่าบริการ


  1 ปี

  ฿ 69,500

  ขอใบเสนอราคา

  2 ปี

  ฿ 132,100

  ขอใบเสนอราคา

  3 ปี

  ฿ 191,200

  ขอใบเสนอราคา