Digicert Secure Site OV

Digicert เป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้มากที่สุดและสูงสุดสำหรับการรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์ เป็นเป็นแบรนด์ที่มียอดขาย SSL มากที่สุดในโลก ทำให้คุณสามารถวางใจได้ในการเลือกใช้ SSL ของ Digicert

Digicert Secure Site เป็น SSL ประเภท Organization Validation (OV) มีการตรวจสอบองค์กรก่อนออก Certificate จะมีชื่อองค์กรแสดงในรายละเอียดของ Certificate ทำให้ลูกค้าคุณมั่นใจถึงความปลอดภัยในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

Digicert Secure Site เหมาะสำหรับเว็บไซต์องค์กร และเว็บอีคอมเมิร์ซ หากท่านต้องการปกป้องหลายเว็บไซต์ โดยใช้ Certificate เดียวกัน Digicert Secure Site สามารถสั่งซื้อแบบ SAN ได้ช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อ Certificate หลายใบ

:.

  ข้อมูลเพิ่มเติม


  Validation : Organization Validation Secure sub-domains : NO
  Warranty : $1,750,000 Business name in browser : NO
  Issuance time : 2-4 Days Support for SAN (UC) : YES
  Free Reissue : YES Unlimited server license : YES
  Malware Scanning : YES Secures both with/without WWW : YES

  SAN

  1 Domain 250
  Domain included in the standard package. Maximum additional domain names.

  ราคาค่าบริการ


  1 ปี

  ฿ 15,000

  ขอใบเสนอราคา

  2 ปี

  ฿ 28,500

  ขอใบเสนอราคา

  3 ปี

  ฿ 41,300

  ขอใบเสนอราคา