Entrust UC Multi-Domain

Entrust UC Multi-Domain เพิ่มการป้องป้องสำหรับหลายโดเมน ซับโดเมน และ Hostname โดยใช้ Certificate เดียว เพื่อประหยัดเวลาในการติดตั้งและประหยัดเงินทุน ไม่ต้องซื้อหลาย Cetificate และสามารถรองรับได้สูงสุดถึง 250 โดเมน (เริ่มต้นที่ 4 โดเมนในนราคาเริ่มต้นที่สั่งซื้อ)

 

หมายเหตุ: Secures both with/without WWW เฉพาะโดเมนหลัก (Common Name).

  ข้อมูลเพิ่มเติม


  Validation : Organization Validation Secure sub-domains : NO
  Warranty : $100,000 Business name in browser : NO
  Issuance time : 2-4 Days Support for SAN (UC) : YES
  Free Reissue : YES Unlimited server license : YES
  Malware Scanning : NO Secures both with/without WWW : NO

  SAN

  4 Domains 250
  Domain included in the standard package. Maximum additional domain names.

  ราคาค่าบริการ


  1 ปี

  ฿ 14,900

  ขอใบเสนอราคา

  2 ปี

  ฿ 26,100

  ขอใบเสนอราคา