GeoTrust TrueBusiness ID OV - Wildcard

GeoTrust True BusinessID Wildcard เป็นใบรับรอง SSL ประเภท Organization Validation (OV) ที่เป็น Wildcard ปกป้องโดเมนหลักและโดเมนย่อยลำดับที่ 1 ของคุณในใบรับรองเดียว (*.yourdomain.com) มีการตรวจสอบองค์กรก่อนออก Certificate จะมีชื่อองค์กรแสดงในรายละเอียดของ Certificate ทำให้ลูกค้าคุณมั่นใจถึงความปลอดภัยในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

GeoTrust True BusinessID Wildcard เหมาะสำหรับเว็บไซต์องค์กร และเว็บอีคอมเมิร์ซ ปกป้องโดเมนหลักและโดเมนย่อยของคุณ

:.

  ข้อมูลเพิ่มเติม


  Validation : Organization Validation Secure sub-domains : YES
  Warranty : $1,250,000 Business name in browser : NO
  Issuance time : 2-4 Days Support for SAN (UC) : NO
  Free Reissue : YES Unlimited server license : YES
  Malware Scanning : NO Secures both with/without WWW : YES

  ราคาค่าบริการ


  1 ปี

  ฿ 16,200

  ขอใบเสนอราคา

  2 ปี

  ฿ 28,400

  ขอใบเสนอราคา

  3 ปี

  ฿ 41,400

  ขอใบเสนอราคา