Digicert Secure Site Pro Wildcard

Digicert เป็นแบรนด์ทางเลือกที่มีประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้มากที่สุดและสูงสุดสำหรับการรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์ เป็นแบรนด์ที่มียอดขาย SSL มากที่สุดในโลก ทำให้คุณสามารถวางใจได้ในการเลือกใช้ SSL ของ Digicert

Digicert Secure Site PRO Wildcard เป็นใบรับรอง SSL ประเภท Organization Validation (OV) ที่เป็น Wildcard ปกป้องโดเมนหลักและโดเมนย่อยลำดับที่ 1 ของคุณในใบรับรองเดียว (*.yourdomain.com) อีกทั้งยังรองรับ encryption algorithms ECC ซึ่งเป็นรูปแบบการเข้ารหัสที่ทันสมัยที่สุด มีการตรวจสอบองค์กรก่อนออก Certificate จะมีชื่อองค์กรแสดงในรายละเอียดของ Certificate ทำให้ลูกค้าคุณมั่นใจถึงความปลอดภัยในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

Digicert Secure Site PRO Wildcard เหมาะสำหรับเว็บไซต์องค์กร และเว็บอีคอมเมิร์ซ ปกป้องโดเมนหลักและโดเมนย่อยของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม


Validation : Organization Validation Secure sub-domains : YES
Warranty : $1,250,000 Business name in browser : NO
Issuance time : 2-4 Days Support for SAN (UC) : NO
Free Reissue : YES Unlimited server license : NO
Malware Scanning : YES Secures both with/without WWW : YES

ราคาค่าบริการ


1 ปี

฿ 169,000

ขอใบเสนอราคา

2 ปี

฿ 295,800

ขอใบเสนอราคา