เครื่องมือ

Certificate Key Matcher

เครื่องมือสำหรับการตรวจสอบการเข้ากันได้ระหว่าง SSL certificate (Public Key) , Private Key และ CSR(Certificate Signing Request) เนื่องจากการใช้งาน SSL จำเป็นต้องใช้ SSL Certificate และ Private Key ที่มีความเข้ากันได้ หรือสามารถใช้เครื่องมือเพื่อตรวจสอบว่า CSR ที่ถูกสร้างขึ้นมา ตรงกับ Private Key ที่ต้องการใช้งานหรือไม่


หากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีความเข้ากันของข้อมูลที่ท่านตรวจสอบ ทาง SSL.in.th แนะนำให้ทำการสร้าง CSR ขึ้นมาใหม่ หรือติดต่อ sslteam@netway.co.th


SSL Certificate code :
AND
Private Key code :

Private Key code :
AND
CSR code :

SSL Certificate code :
AND
CSR code :
ผลการตรวจสอบ ข้อมูลมีความสอดคล้องกัน
ผลการตรวจสอบ ข้อมูลไม่มีความสอดคล้องกัน