เครื่องมือ

Online CSR Decoder

เครื่องมือถอดรหัส CSR เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ CSR ของคุณ ก่อนนำส่งทีมงาน Netway Communication เพื่อทำการสั่งซื้อ SSL Certificate วิธีการถอดรหัส เพียงแค่นำ CSR ของคุณมาใส่ในช่องด้านล่าง รูปแบบของ CSR ที่ถูกต้องจะต้องขึ้นต้นด้วย -----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----- และลงท้ายด้วย -----END CERTIFICATE REQUEST-----


หาก CSR ของคุณไม่สามารถถอดรหัสได้ แสดงว่า CSR อาจจะไม่ถูกต้อง ให้ทำการสร้าง CSR ขึ้นมาใหม่ โดยคุณสามารถใช้ เครื่องมือสร้าง CSR Online หรือติดต่อมาที่ sslteam@netway.co.th