เครื่องมือ

Online CSR Generator

กรณีเครื่อง Server เป็น IIS หรือ MS Exchange แนะนำให้ทำการสร้าง CSR ด้วยตัวท่านเอง ตามคู่มือด้านล่าง

เครื่องมือนี้ใช้สำหรับสร้าง CSR (Certificate Signing Request) ด้วยตัวคุณเอง เพียงแค่ใส่ข้อมูลของคุณให้ถูกต้อง คุณก็จะได้รับ CSR และ Private Key เพื่อใช้ในการสั่งซื้อ SSL Certificate ให้ทำการส่งเฉพาะ CSR เท่านั้นให้กับทีมงาน Netway Communication เพื่อใช้ในการสั่งซื้อ SSL Certificate ให้คุณ สำหรับ Private Key ให้คุณทำการเก็บรักษาไว้ เพราะต้องใช้ในกระบวนการติดตั้ง SSL

เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า CSR และ Private Key นี้เมื่อถูกสร้างมาเรียบร้อยแล้ว ให้คุณทำการเก็บรักษาให้ดี ทาง Netway Communication ไม่ได้บันทึกข้อมูลเหล่านี้ไว้

:
:
:
:
:
:
:
:  /