เครื่องมือ

SSL Converter

SSL Converter คือเครื่องมือที่ใช้ในการแปลง File Format ของ SSL Certificate ของท่าน ไปยัง File Format ที่ท่านต้องการได้ เซิร์ฟเวอร์บางประเภท ไม่สามารถใช้ File Format ของ SSL Certificate ที่ทางบริษัทเน็ตเวย์ส่งให้ได้ ท่านต้องทำการแปลงไฟล์ให้เหมาะสมในการใช้งานกับเซิร์ฟเวอร์ของท่าน โดยแค่ทำการใส่ข้อมูล SSL Certificate ของท่าน แล้วทำการเลือก File Format ที่เหมาะสม เท่านี้ท่านก็จะสามารถนำ File ที่ได้รับไปใช้ติดตั้งบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของท่าน

File Format ของ SSL Certificate ของแต่ละประเภท

 • PEM Format , ไฟล์ SSL Certificate ประเภทนี้ จะเป็นรูปแบบมาตรฐานของ SSL Certificate โดยจะมีนามสกุล .pem .cer .crt .key เป็นต้น นิยมใช้งานกับ Apache Servers เป็นหลัก หรือ แต่ละประเภท Server ที่ใกล้เคียง และรองรับไฟล์ประเภทดังกล่าว โดยไฟล์ประเภทนี้ จะมีรูปแบบของ Code คือ
  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  Your Code SSL
  -----END CERTIFICATE-----

 • DER Format , ไฟล์ประเภทนี้ จะมีลักษณะคล้ายกันกับ PEM Format ส่วนมากนิยมใช้งานกับ Java Platform หรือประเภท Server อื่นๆ ที่ใกล้เคียง

 • PKCS#7/P7B Format , ไฟล์ SSL Certificate ประเภทนี้จะถูกเก็บในรูปแบบของ Base64 ASCII format และไฟล์นามสกุลจะอยู่ในรูปแบบ .p7b หรือ .p7c ไฟล์ SSL Certificate ประเภทนี้ จะมีคุณสมบัติ คือ ใน 1 Code file จะมี SSL Certificate อยู่ได้หลายตัว เช่น SSL Certificate , Intermediate CA , Trusted Root CA เป็นต้น รูปแบบของ Code คือ
  -----BEGIN PKCS7-----
  Your Code SSL
  -----END PKCS7-----

 • PKCS#12/PFX Format , ไฟล์ SSL Certificate ประเภทนี้จะเป็นไฟล์ที่มีลักษณะคล้ายกับไฟล์ประเภท P7B แต่จะมีคุณลักษณะพิเศษที่มากกว่าคือ จะสามารถเก็บไฟล์ Private Key ได้ใน Code เดียวกันกับ SSL Certificate โดยไฟล์ประเภทนี้ จะนิยมใช้งานสำหรับ Windows Server เป็นหลัก และ Server อื่นๆ ที่รองรับไฟล์ประเภทดังกล่าว โดยรูปแบบของ Code คือ
  -----BEGIN PKCS12-----
  Your Code SSL & Key
  -----END PKCS12-----

Certificate data to convert:

Upload Certificate No file chosen   x
Private Key File:
Choose File No file chosen
Chain Certificate File (optional): Choose File No file chosen
Chain Certificate File 2 (optional): Choose File No file chosen
Type of Current Certificate:
Type To Convert To:

PFX Password:

* อย่างน้อย 6 ตัวอักษร

PFX Password Confirmation: